Thứ 6, 31/08/2012 4:22 AM
23 pvc pvc phe lieu ldpe phe lieu ldpe 5 4 3 banner demo 1
Chi tiết tin tức

Dù đã có nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ nhưng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (RAT) trên địa bàn TP Hà Nội đến nay vẫn bế tắc. Các điểm kinh doanh RAT giảm mạnh, trong khi nông dân cũng không mặn mà.

Read More: http://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/rau-an-toan-hep-cua-ra-c52a490784.html
Tin tức khác
© 2012 DNTN SX & TM TRƯỜNG THỦY - Hotline: (+84)937719413 - Điện thoại: 0838605812 - Fax: 0838609324