Thứ 6, 31/08/2012 4:22 AM
23 pvc pvc phe lieu ldpe phe lieu ldpe 5 4 3 banner demo 1
Chi tiết tin tức

Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam có tiềm năng khá lớn trong thu hút vốn FDI từ Mỹ, song nếu quản lý chưa thông thoáng, Luật đầu tư chưa hoàn thiện, trình độ tay nghề lao động chưa được nâng cao, … thì cơ hội này sẽ trôi qua.

Read More: http://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/hut-von-fdi-can-tao-moi-truong-thong-thoang-c52a489738.html
Tin tức khác
© 2012 DNTN SX & TM TRƯỜNG THỦY - Hotline: (+84)937719413 - Điện thoại: 0838605812 - Fax: 0838609324