Thứ 6, 31/08/2012 4:22 AM
23 pvc pvc phe lieu ldpe phe lieu ldpe 5 4 3 banner demo 1
Chi tiết tin tức

Các công ty giao dịch đang chào hàng cà phê vụ mới của Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá cà phê giao sau tại thị trường London, trong khi giá cà phê robusta của Indonesia lại đứng cao hơn. Tuy nhiên, nhu cầu mua hàng của các nhà rang xay cà phê hiện vẫn đang rất trầm lắng, hãng tin Reuters cho biết.

Read More: http://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/gia-ca-phe-vu-moi-cua-viet-nam-sut-manh-c52a490620.html
Tin tức khác
© 2012 DNTN SX & TM TRƯỜNG THỦY - Hotline: (+84)937719413 - Điện thoại: 0838605812 - Fax: 0838609324